Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/6/2015 đến 19/6/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 15/6/2015 đến 19/6/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 15/6/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành phần: Theo thư triệu tập số 01-TT/ĐHĐ ngày 08/6/2015

Địa điểm: Hội trường - Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

09:00

Họp Hội đồng chấm luận án TS cấp CSĐT cho NCS Trần Đình Long ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ BA NGÀY 16/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Phòng Tổ chức – Hành chính

Địa điểm: Phòng I.12

15:00

Họp về việc lấy ý kiến của các cựu sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ TƯ NGÀY 17/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các đơn vị thành viên

Địa điểm: Phòng họp 509 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

13:30

Ban KHCN tổ chức họp thẩm định đề tài cấp ĐHQG năm 2015

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ NĂM NGÀY 18/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ tốt nghiệp Bậc Cao đẳng

Địa điểm: Hội trường I

08:30

ĐHQG họp chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH và CN cấp Nhà nước chủ nhiệm PGS.TS Trần Lê Bảo Hà

Địa điểm: Phòng I.12

12:00

Phỏng vấn chương trình ThS Toán ứng dụng Pháp – Việt

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  19/6/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

12:00

Phỏng vấn chương trình ThS Toán ứng dụng Pháp – Việt

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

15:30

ĐHQG-HCM họp chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng F.102

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 17/06/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab