Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/7/2015 đến 10/7/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 06/7/2015 đến 10/7/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 06/7/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C, Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Hồng Kim

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ BA NGÀY 07/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Ban Khoa học công nghệ ĐHQG-HCM họp thẩm định đề tài

Địa điểm: Phòng I.12

13:30

Ban Khoa học công nghệ ĐHQG-HCM họp thẩm định đề tài

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 08/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp thẩm định dự án PTN năm 2016 của ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102

08:00

Họp Phòng Quản trị thiết bị

Địa điểm: Phòng I.12

08:30

Họp về công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015 của ĐHQG-HCM

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng họp 302 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

13:30

Họp Phòng Quản trị thiết bị

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ NĂM NGÀY 09/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thành phần: Thành viên Hội đồng, các ứng viên

Địa điểm: Phòng họp F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 7

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY  10/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Trường Ngân, chuyên ngành Môi trường đất và nước

Địa điểm: Phòng F.102

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 06/07/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab