Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/7/2015 đến 17/7/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 13/7/2015 đến 17/7/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 13/7/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Tiếp đại diện của Trường WonKwang University Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 14/7/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp đoàn trường Đại học Quy Nhơn

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 15/7/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Phòng Công tác sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Phòng Đào tạo họp với Ban Giám hiệu về kế hoạch tuyển sinh 2015

Địa điểm: Phòng I.11

14:00

Làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Làm việc với Đại học Tài nguyên – Môi trường Hà Nội

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 16/7/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Phòng Công tác sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Tiếp Trường Đại học Claude Bernard Lyon I

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ SÁU NGÀY  17/7/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

14:00

Giới thiệu Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Sumitomo Foundation (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp với ĐHQG-HCM kiểm tra hồ sơ xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2015

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 15/07/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab