Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/7/2015 đến 24/7/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 20/7/2015 đến 24/7/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 20/7/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Hội đồng tuyển sinh

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ BA NGÀY 21/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG loại B, chủ nhiệm PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Họp Ban chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng họp 201 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

14:00

Họp tập huấn giáo viên tỉnh An Giang

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp đánh giá giữa kỳ Đề án CDIO năm 2015 trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng F.102

08:00

Họp thẩm định đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2016

Địa điểm: Phòng I.12

13:00

Họp đánh giá giữa kỳ Đề án NNQG năm 2015 trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 23/7/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

ĐHQG-HCM kiểm tra hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo CV 1055/ĐHQG-TTPC ngày 24/6/2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Seminar “Vật lý hiện đại” của GS. Osaka University

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa VL-VLKT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  24/7/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp Giáo sư Đại học Tokyo Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 21/07/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab