Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo: Hội nghị mở rộng BCH Đảng bộ trường ĐH KHTN Lần 1 NK 2015 - 2020 In E-mail

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-TP.HCM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số 159 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Tp.HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ MỞ RỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Lần 1, Nhiệm kỳ 2015-2020

 

Nhằm thảo luận và thông qua chiến lược phát triển Trường ĐH KHTN nói riêng và góp phần phát triển ĐHQG Tp.HCM nói chung trong giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết của Đảng ủy Trường cho việc thực hiện kế hoạch công tác công tác năm học 2015-2020, Đảng ủy Trường  tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần 1 như  sau:

1.        Thời gian: chiều ngày 13 và cả ngày 14/8/2015

2.        Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu.

3.        Thành phần tham dự: gồm:

+ Đại biểu triệu tập:

-       Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

-       Bí thư các chi bộ

+ Đại biểu khách mời: BGH Trường, BTV Đảng ủy – BGH trường nhiệm kỳ trước và Đảng ủy cấp trên.

4.        Nội dung:

-       Thảo luận ý tưởng xây dựng chiến lược phát triển Trường ĐHKHTN giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030.

-       Nghị quyết về  Phương hướng kế hoạch năm học 2015-2016.

-       Xây dựng đội ngũ và tổ chức đảng.

5.        Lịch trình: theo Chương trình Hội nghị và hoạt động giao lưu (kèm theo);

6.        Ban nội dung chiến lược và nghị quyết: Gồm các đ/c trong BTV Đảng ủy và BGH Trường.

7.        Ban tổ chức Hội nghị: là BTC tập huấn cấp ủy Trường ĐHKHTN ngày 13/8.

Đảng ủy Trường đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự.

       Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy ĐHQG-HCM (để b/c);

-          Đảng ủy trường (để t/h);

-          Các chi bộ (thực hiện);

-          Lưu.    

TM. BAN THƯỜNG VỤ


ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-TP.HCM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Tp.HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2015

DANH SÁCH THAM DỰ

HỘI NGHỊ MỞ RỘNG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐH KHTN LẦN 1, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày 13, 14 tháng 8 năm 2015

Stt

Họ tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Trần Linh Thước

BCH Đảng bộ

 

2

Nguyễn Văn Hiếu

 

3

Phan Ngô Hoang

 

4

Trần Lê Quan

 

5

Trần Cao Vinh

 

6

Châu Văn Tạo

 

7

Vũ Hải Quân

 

8

Lê Văn Hiếu

 

9

Nguyễn Thái Hà

 

10

Lê Vũ Tuấn Hùng

 

11

Văn Chí Nam

 

12

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

13

Quách Ngô Diễm Phương

 

14

Lâm Quang Vinh

 

15

Lâm Quang Vũ

 

16

Trịnh Thanh Đèo

Toán – Tin học

 

17

Lê Hoài Bắc

CNTT

 

18

Ngô Đại Nghiệp

Sinh học

 

19

Nguyễn Kim Hoàng

Địa chất

 

20

Tô Thị Hiền

Môi trường

 

21

Huỳnh Hữu Thuận

ĐTVT

 

22

Nguyễn Văn Hùng

NN – GDTC

 

23

Nguyễn Thanh Hùng

PTNK

 

24

Lê Đức Phúc

ĐTSĐH

 

25

Hoàng Văn Hiệp

Kế hoạch – TC

 

26

Phạm Thanh Minh

TTTH

 

27

Nguyễn Hưng Nghiệp

QTTB

 

28

Nguyễn Thanh Nguyên

CTSV

 

29

Vương Thị Mỹ Trinh

Sinh viên 1

 

30

Lê Mai Hương Xuân

Sinh viên 3

 

31

Nguyễn Triều Trung

Sinh viên 4

 

32

Nguyễn Thị Loan

VPĐU

 

33

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

 

34

Trần Vũ

Sinh viên 1

 

 

 

BAN TỔ CHỨC

                                                                                                      

Cập nhật ( 27/07/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab