Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/8/2015 đến 07/8/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 03/8/2015 đến 07/8/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 03/8/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp về việc thành lập Viện Tế bào gốc

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Tiếp đại diện của National Science Foundation (Hoa Kỳ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa VL-VLKT chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 04/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Phòng Đào tạo sử dụng Phòng I.12

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Quỹ Nafosted kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Tự nhiên của PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ TƯ NGÀY 05/8/2015

 

Hiệu trưởng dự Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020, tấm nhìn 2030”

 

Dự Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020, tấm nhìn 2030”

Thành phần và địa điểm: Theo thư mời và thư triệu tập

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Hội đồng chấm luận án TS cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Thành Sơn chuyên ngành Vật lý lý thuyết

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 06/8/2015

 

Hiệu trưởng dự Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020, tấm nhìn 2030”

 

Dự Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020, tấm nhìn 2030”

Thành phần và địa điểm: Theo thư mời và thư triệu tập

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp Hội đồng chấm luận án TS cấp ĐVCM cho NCS Hồ Vũ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Tiếp Bộ trưởng Giáo dục sau phổ thông, Kỹ năng và Việc làm New Zealand

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ SÁU NGÀY  07/8/2015

 

Hiệu trưởng dự Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020, tấm nhìn 2030”

 

Dự Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020, tấm nhìn 2030”

Thành phần và địa điểm: Theo thư mời và thư triệu tập

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

            Thứ bảy, ngày 08/8/2015

            07:30 Hội nghị toán học “Gặp gỡ mùa hè 2015”

            Địa điểm: Hội trường I (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

            13:30 Hội nghị toán học “Gặp gỡ mùa hè 2015”

            Địa điểm: Hội trường I (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab