Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/8/2015 đến 14/8/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 10/8/2015 đến 14/8/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 10/8/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị quốc tế VJMW2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐTVT chuẩn bị)

08:30

Phỏng vấn xét tuyển cao học ICT và QCF (Viện JVN)

Địa điểm: Phòng I.12

13:00

Đón tiếp GS. Yasutake Ohishi

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa KHVL chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 11/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị quốc tế VJMW2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐTVT chuẩn bị)

08:00

Họp của Phòng QTTB

Địa điểm: Phòng I.12

13:00

Hội nghị quốc tế VJMW2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐTVT chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 12/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Nghiệm thu sản phẩm Đề an CDIO và Đề án NNQG 2020 năm 2015 (Đợt 1)

Thành phần: Theo công văn số 1123/ĐHQG-ĐH&SĐH

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Bảo vệ đề tài Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Nghiệm thu sản phẩm Đề an CDIO và Đề án NNQG 2020 năm 2015 (Đợt 1)

Thành phần: Theo công văn số 1123/ĐHQG-ĐH&SĐH

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 13/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Nghiệm thu sản phẩm Đề an CDIO và Đề án NNQG 2020 năm 2015 (Đợt 1)

Thành phần: Theo công văn số 1123/ĐHQG-ĐH&SĐH

Địa điểm: Phòng I.12

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM cho NCS Văn Thiện Hoàng ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102

13:30

Phòng Quản trị thiết bị sử dụng Phòng I.12

Địa điểm: Phòng I.12

13:30

Họp thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY  14/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 12/08/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab