Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/8/2015 đến 28/8/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 24/8/2015 đến 28/8/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 24/8/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

09:00

Họp chuẩn bị công tác tiếp nhận sinh viên Khóa 2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 25/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Phỏng vấn chương trình thạc sĩ JAIST năm 2015

Địa điểm: Phòng họp I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Hợp tác nghiên cứu với Đại học Quốc gia Chonbuk

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Phỏng vấn chương trình thạc sĩ JAIST năm 2015

Địa điểm: Phòng họp I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 26/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp giao ban ĐHQG-HCM

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng họp 201 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

THỨ SÁU NGÀY  28/8/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội thảo “Asia Biomedical Research 2015”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Hội thảo “Asia Biomedical Research 2015”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab