Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/8/2015 đến 04/9/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 31/8/2015 đến 04/9/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 31/8/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Khoa Môi trường tổ chức seminar GS Norimichi Takewada (Nhật Bản) “Introduce about Ice chemistry”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 01/9/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tập huấn cán bộ thu hồ sơ nhập học Khóa 2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 02/9/2015

 

 

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định

 

THỨ NĂM NGÀY 03/9/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn Trường Đại học Hosei (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng họp I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp về việc thành lập TT Ngôn ngữ tính toán

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ SÁU NGÀY  04/9/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp báo cáo nghiệm thu sản phẩm giữa kỳ Đề án CDIO

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 31/08/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab