Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả xét tuyển trình độ Thạc sĩ CNTT chương trình PHĐT với JAIST năm 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 66 /SĐH

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9  năm 2015

 

THÔNG BÁO

v/v Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chương trình PHĐT giữa ĐHQG.HCM - JAIST

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN- HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG.HCM thông báo kết quả xét tuyển chương trình thạc sĩ Công nghệ thông tin theo đề án ĐHQG.HCM và JAIST năm 2015 như sau:

1.      Danh sách ứng viên dự tuyển (đính kèm)

2.      Kết quả xét tuyển (đính kèm)

2.1.    Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí phần cứng (văn bằng TN đại học; đối tượng công tác;...) như qui định của Đề án, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

-         Môn ngoại ngữ: đạt văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1.4 theo qui định của đề án

-         Điểm phỏng vấn: 6.5 trở lên

2.2.    Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

3.      Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

-         Đăng ký nhập học: Học viên đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 21/09/2015 đến ngày 05/10/2015 (từ 9g – 11g30 và từ 13g30 – 16g), Hồ sơ gồm:

o   Phiếu đăng ký nhập học (mẫu- có dán ảnh

o   Học phí năm 1: 12.600.000đ/ năm/ HV

4.      Quyết định trúng tuyển:

Học viên nhận quyết định trúng tuyển tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 08/10/2015 nếu đã làm thủ tục nhập học.. 

5.      Kế hoạch học tập năm thứ 1 tại Việt Nam:

Kế hoạch học tập năm thứ 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo tại trang web sau ngày 15/09/2015.

 

          KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

            Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab