Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v kết quả Điểm rèn luyện dự kiến NH 2014 – 2015 (cập nhật ngày 17/9/2015) In E-mail

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  195/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

v/v kết quả Điểm rèn luyện dự kiến NH 2014 - 2015

_______________

  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2013 - 2014 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2014 - 2015: dh_ket_qua_drl_du_kien_14-15_17-9

2.      Nơi tiếp nhận khiếu nại:

STT

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

1

Mục 5

Khoa

Toán: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

CNTT: SV khiếu nại trực tiếp tại link

 http://goo.gl/ZcYgs7

Vật lý: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hóa: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Sinh + CNSH: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Địa chất: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHMT + CNMT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHVL: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

ĐTVT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

2

Các mục còn lại

Phòng CTSV

 

 

3.      Thời gian khiếu nại:

STT

Đối tượng

Thời gian khiếu nại

1

SV tốt nghiệp 9/2015

Thời gian: 11/9/2015 và ngày 15/9/2015

Hình thức: liên hệ trực tiếp phòng CTSV

2

SV K2012

SV K2013

Thời gian: 16/9/2015 đến 16g30 ngày 25/9/2015

 Hình thức: liên hệ trực tiếp phòng CTSV

3

SV K2014

Thời gian: 16/9/2015 đến 16g30 ngày 25/9/2015

Hình thức: gửi mail về Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

-   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

-   Cung cấp đầy đủ họ tên, MSSV và nêu chính xác mục/nội dung/tên hoạt động khiếu nại + đính kèm các giấy chứng nhận nếu có.

-   Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện và thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

 

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Văn Chí Nam

 

                                                                                            

Cập nhật ( 17/09/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab