Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo Chương trình học bổng Dầu khí năm 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   220  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Dầu khí Việt Nam năm 2015

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2012, 2013, 2014 thuộc khoa Địa chất, Hóa học và chuyên ngành Vật lý địa cầu của khoa Vật lý-Vật lý kỹ thuật;

-         Điểm trung bình học tập năm học 2014 – 2015 đạt từ loại Khá trở lên;

-         Điểm rèn luyện năm học 2014 – 2015 từ 70 điểm trở lên;

-         Điều kiện nhận học bổng: sinh viên chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2015-2016.

-         Thứ tự ưu tiên: sinh viên đã nhận học bổng Dầu khí các năm trước, sinh viên có học lực khá-giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ chính sách.

2.      Giá trị học bổng:

Dự kiến 10.000.000 đồng/suất.

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Sơ yếu lý lịch  theo mẫu ;

-         Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2014 – 2015;

-         Giấy chứng nhận gia cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ chính sách có xác nhận của địa phương.

-         Các giấy chứng nhận đạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế, nghiên cứu khoa học và nhận các học bổng khác.

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 09/10/2015 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN Khoa Địa chất, Hóa học, VL-VLKT;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab