Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng Nguyễn Văn Đến lần IX năm 2015 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  231  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Nguyễn Văn Đến Lần IX – Năm 2015

_______________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên bậc Đại học khóa tuyển 2012, 2013, 2014; bậc cao đẳng và hoàn chỉnh Đại học khóa tuyển 2013, 2014, có tư cách đạo đức tốt;

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

-         Có kết quả học tập và rèn luyện từ Khá trở lên, có điểm trung bình các môn Vật lý từ 7,0 trở lên (đối với Sinh viên không học ngành Vật lý);

-         Là Đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thể.

-         Chưa nhận bất kì học bổng nào trong năm học 2015-2016.

2.      Số lượng - giá trị học bổng:

Số lượng 5 suất, trị giá 3.500.000đ/ suất

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Đơn xin cấp học bổng ( theo mẫu , có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường về thành tích hoạt động Đoàn thể). Lưu ý: trình bày rõ hoàn cảnh gia đình để Ban điều hành học bổng có cơ sở xem xét;

-         Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (trình bày rõ hoàn cảnh và thu nhập của gia đình, có xác nhận của địa phương);

-         Phiếu điểm tích lũy (in theo từng học kỳ, có xác nhận của Phòng Đào tạo).

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 30/10/2015 tại Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 2 cơ sở).

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab