Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/11/2015 đến 13/11/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 09/11/2015 đến 13/11/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 09/11/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

13:30

Họp với các nhóm chương trình rà soát báo cáo tự đánh giá

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban ĐBCL&HTTT chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn thị trưởng thành phố San Jose (Hoa Kỳ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 10/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

07:30

Joint Workshop on LED Bi-Ag in VNU-HCMUS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:30

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Đến

Địa điểm: Phòng I.12

10:00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đợt 2

Địa điểm: Phòng họp BGH

13:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

13:30

Joint Workshop on LED Bi-Ag in VNU-HCMUS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12

15:00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 11

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 12/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ tốt nghiệp cử nhân cao đẳng ngành CNTT

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 14/11/2015

07:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Minh Tùng ngành lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102

08:30 Lễ tốt nghiệp cử nhân lớp hoàn chỉnh đại học

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Võ Sĩ Trọng Long ngành Lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab