Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/11/2015 đến 13/11/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 09/11/2015 đến 13/11/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 09/11/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

13:30

Họp với các nhóm chương trình rà soát báo cáo tự đánh giá

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban ĐBCL&HTTT chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn thị trưởng thành phố San Jose (Hoa Kỳ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 10/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

07:30

Joint Workshop on LED Bi-Ag in VNU-HCMUS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:30

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Đến

Địa điểm: Phòng I.12

10:00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đợt 2

Địa điểm: Phòng họp BGH

13:30

Hội nghị Vật lý chất rắn – Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11, I.41, I.42

13:30

Joint Workshop on LED Bi-Ag in VNU-HCMUS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12

15:00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 11

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 12/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ tốt nghiệp cử nhân cao đẳng ngành CNTT

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 14/11/2015

07:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Minh Tùng ngành lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102

08:30 Lễ tốt nghiệp cử nhân lớp hoàn chỉnh đại học

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Võ Sĩ Trọng Long ngành Lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab