Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015 đợt 2 chương trình 911 trong nước và phối hợp In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1012 /KHTN-SĐH

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 11  năm 2015

 

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015- đợt 2
Chương trình 911- trong nước và phối hợp
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO
 
 
 

  - Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
  - Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học
  Trường ĐH KH TN thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015- đợt 2, chương trình 911- trong nước và phối hợp như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển:
    a. Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
    b. Điều kiện ngoại ngữ:  
        b.1. Đã có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thong báo xét tuyển;
        b.2. Hoặc điểm thi môn Anh văn trong kỳ thi tuyển sinh SĐH ≥ 60 điểm (thang điểm 100)
   * Các trường hợp chỉ có chứng chỉ TOEFL ITP ≥ 500 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) ≥ 600 điểm và thuộc diện thi tuyển đầu vào môn ngoại ngữ đạt ≥ 60 điểm khi xét tuyển đầu vào thì bắt buộc phải đạt trình độ ngoại ngữ đầu ra như qui chế đào tạo sau đại học hiện hành.
2. Xét chuyển chương trình trong nước sang chương trình 911:
   - Ứng viên đã trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 được phép đăng ký chuyển sang chương trình 911- trong nước hoặc phối hợp. (Kể cả ứng viên thi tuyển đầu vào môn ngoại ngữ)
   - Ứng viên đã trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 và đợt 2 năm 2015 ngành Vi sinh vật họcKhoa học máy tính được phép đăng ký chuyển sang chương trình 911 trong nước.
     Thí sinh phải đến phòng ĐT Sau đại học để được hướng dẫn làm hồ sơ chuyển chương trình đào tạo từ ngày thông báo đến ngày 25/11/2015
3. Kết quả điểm xét tuyển (danh sách đính kèm)
    Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm trong ngày 13/11/2015. Sau thời hạn này nếu Ứng viên không đến nhận Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho Ứng viên qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.
    Nếu có sự thất lạc do quá trình chuyển thư của bưu điện, ứng viên có nhu cầu cấp lại phiếu báo điểm thì phải đến phòng ĐT Sau đại học để đăng ký cấp lại lần 2 trước ngày nhập học.
4. Danh sách trúng tuyển: (danh sách đính kèm)
     Nghiên cứu sinh trúng tuyển sẽ tập trung sinh hoạt đầu khóa theo lịch như sau:
       o   14g00, ngày 30/11/2015 sinh hoạt học vụ tại Giảng đượng 1
       o   15g00, ngày 30/11/2015 sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn phụ trách ngành học.
5. Giấy triệu tập nhập học:  Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 18, 19/11/2015. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.
6. Đăng ký nhập học và nhận quyết định công nhận NCS:
    Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 4/12/2015 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.
    Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 14/12/2015 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)

 

Nơi nhận:

- web Trường

- Lưu VT

- Lưu Phòng SĐH

CHỦ TỊCH

 

  

Trần Linh Thước

Cập nhật ( 11/11/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab