Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/11/2015 đến 04/12/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 30/11/2015 đến 04/12/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 30/11/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Phòng Đào tạo sử dụng Phòng I.12

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 01/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ TƯ NGÀY 02/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:30

Họp về Câu lạc bộ ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11

13:30

Seminar chuyên đề của Bộ môn Hải dương

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 03/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY  04/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp về giáo trình ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

08:30

Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Tổ chức Hội thảo về học bổng dành cho sinh viên

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 30/11/2015 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab