Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/12/2015 đến 11/12/2015) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 07/12/2015 đến 11/12/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 07/12/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban tháng 12 năm 2015

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

17:00

Tổ chức phỏng vấn xét tuyển Khóa 2, đợt bổ sung chương trình đào tạo Lab Science Trading

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 08/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Hội thảo “Công nghệ Internet of Everything và kỹ năng cần thiết cho sinh viên thế kỷ 21”

Địa điểm: Hội trường I (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

08:00

Hội nghị chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020

Thành phần: Theo thư mời và thư triệu tập

Địa điểm: Phòng 512 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

08:00

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.204  

14:00

Báo cáo hợp tác với IRD

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 10/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị Chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM, lần thứ IV

Thành phần: Theo thư mời và Thư triệu tập

Địa điểm: Hội trường khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM

07:30

Hội nghị thường niên Cisco NetAcad 2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

13:00

Hội nghị thường niên Cisco NetAcad 2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

13:30

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQG-HCM

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng họp 201 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

14:00

Hội nghị CB-VC đơn vị Phòng TCHC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  11/12/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị thường niên Cisco NetAcad 2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

09:00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Sở KHCN chủ nhiệm ThS. Trương Hải Nhung

Địa điểm: Phòng I.12

13:00

Hội nghị thường niên Cisco NetAcad 2015

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

14:00

Họp về kế hoạch hoạt động và tài chính 2016

Thành phần: Theo thư mời  

Địa điểm: Phòng họp 302 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 12/12/2015

            07:30 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa lý

            Địa điểm: Phòng I.69A

            09:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Hà Thanh Tùng ngành Quang học

            Địa điểm: Phòng F.102

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab