Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
17.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/01/2016 đến 15/01/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 11/01/2016 đến 15/01/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 11/01/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn Trường Hokkaido University (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Tiếp đại diện Trường Staffordshine University (Anh)

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ BA NGÀY 12/01/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp giao ban Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng F.102  

 

THỨ TƯ NGÀY 13/01/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12  

14:00

Họp thẩm định đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 14/01/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tại ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng 617 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

10:00

Họp triển khai các hoạt động Khoa học công nghệ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  15/01/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab