Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả tham gia SHCD Đầu năm, năm học 2015-2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 13/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TPHCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm,

 năm học 2015 - 2016

­­­­__________________________

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 2014 (bậc Cao đẳng) và khóa 2013, 2014 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

  • Sinh viên được công nhận Đạt khi tham gia đầy đủ 02 chuyên đề và đạt điểm kiểm tra từ 70 điểm trở lên.

v  Danh sách Đạt (Xem tại đây)

  • Sinh viên không tham gia, tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề hoặc không thực hiện bài kiểm tra, bài kiểm tra <70 điểm (không có tên trong Danh sách Đạt) sẽ KHÔNG được công nhận Đạt.

 

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 15/02 đến 26/02/2016.

 

** Hình thức xử lý đối với sinh viên không đạt theo quy định của Nhà trường: Sinh viên theo dõi thông báo tiếp theo trên website trường


 

 

 Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

 

Cập nhật ( 29/01/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab