Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả thi kết thúc môn học của Nghiên cứu sinh In E-mail

Thống kê phi tham số - XSTK K24 NCS

Thống kê phi tham số - XSTK K25 NCS

Các phương pháp bootstrap - XSTK K24 NCS 

Các phương pháp bootstrap - XSTK K25 NCS

Thống kê bayes - XSTK K24 NCS

Thống kê bayes - XSTK K25 NCS   

Cập nhật ( 05/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab