Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/02/2016 đến 04/03/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 29/02/2016 đến 04/03/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 29/02/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 01/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Đón tiếp Đoàn kiểm tra của Thành ủy

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 02/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Báo cáo tập huấn CDIO tại Singapore của 6 Khoa nhóm D

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 03/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY  04/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Khoa Điện tử viễn thông đón tiếp đoàn khách quốc tế

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 05/3/2016

            14:00 Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM cho NCS Cao Thanh Tình ngành Lý thuyết tối ưu

            Địa điểm: Phòng F.102 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab