Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/03/2016 đến 12/03/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 07/03/2016 đến 12/03/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 07/03/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn Trường đại học SNRU (Thái Lan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng F.204

 

THỨ BA NGÀY 08/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Lớp thư pháp ngắn hạn của giáo viên Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Lớp thư pháp ngắn hạn của giáo viên Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Lớp thư pháp ngắn hạn của giáo viên Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Tiếp Đại học UP13 (Cộng hòa Pháp)

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Tiếp đoàn đại học Arizona State University

Địa điểm: Phòng I.12

13:30

Lớp thư pháp ngắn hạn của giáo viên Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 10/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY  11/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Vũ Hải Quân họp với ĐH Finland University

Địa điểm: Phòng I.11

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 12/3/2016

            13:00 Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giải tích

            Địa điểm: Phòng F.204

            15:00 Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý địa cầu

            Địa điểm: Phòng B.34

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab