Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội HK2/2015-2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 26/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

v/v trợ cấp xã hội học kỳ 2/15-16 cho SV hệ ĐH, CĐ chính quy

______________

 

1.      Đối tượng:

Diện xét

Đối tượng

Trợ cấp

(đ/tháng)

Hồ sơ cần phải nộp

 

1.       

SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

100.000

-         Đơn xin TCXH (mẫu đơn)

-         Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

-         Bản sao trích lục Giấy khai sinh

-         Giấy xác nhận của địa phương về việc SV không có nguồn chu cấp thường xuyên

 

2.       

SV tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

100.000

-         Đơn xin TCXH (mẫu đơn)

-         Giấy giám định y khoa (mẫu giám định)

-         Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh kinh tế khó khăn

 

3.       

SV là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao (xem danh mục Vùng cao bên dưới Thông báo)

140.000

-         Đơn xin TCXH (mẫu đơn)

-         Bản sao trích lục Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc

-         Đơn xác nhận thường trú(mẫu xác nhận)

 

4.       

SV thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

(SV năm 1: ĐTB HK1/15-16 từ

7.0, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

SV năm 2 trở lên: ĐTB HK1/15-16 từ 7.0, ĐRL 14-15 từ 70đ)

100.000

-         Đơn xin TCXH (mẫu đơn)

-         Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Hộ nghèo năm 2016

-         Bảng điểm học tập HK1/15-16

-         Bảng điểm rèn luyện NH 14-15 đối với SV năm 2 trở lên.

 

 

2.      Thời gian nhận hồ sơ: SV nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên ở cả 02 cơ sở từ ngày 24/3/2016 – 05/4/2016.

Lưu ý:

-         SV thuộc diện 1 đã được nhận TCXH trong HK1/15-16 phải bổ sung Giấy xác nhận của địa phương về việc SV không có nguồn chu cấp thường xuyên.

-         SV thuộc diện 2 và 3 đã được nhận TCXH trong HK1/15-16 không nộp lại hồ sơ.

-         SV thuộc diện 4 (diện hộ nghèo) phải nộp lại hồ sơ mới.

  Các Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

+ Quyết  định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995

+ Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/3/1997

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

+ Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT gày 07/07/2006 

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007

                  + Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 

       

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các Khoa;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SV

Văn Chí Nam

(đã ký)

 

Cập nhật ( 23/03/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab