Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v V/v không thực hiện chế độ miễn học phí với đối tượng sinh viên thuộc diện không có nguồn nuôi dưỡng In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 30/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v không thực hiện chế độ miễn học phí với đối tượng sinh viên thuộc diện
không có nguồn nuôi dưỡng

_________________________

 

Do thông tư liên tịch 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ chỉ đề cập đến việc miễn giảm học phí cho đối tượng trẻ em mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (bao gồm các trường hợp mồ côi cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật,..) và không đề cập áp dụng với các đối tượng từ 16 tuổi trở lên (bao gồm sinh viên,…) nên từ học kỳ 2 năm học 2015-2016, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên không thực hiện việc miễn học phí cho sinh viên diện không có nguồn nuôi dưỡng.

Những sinh viên thuộc diện này đã được miễn học phí ở những học kỳ trước sẽ phải thực hiện nghĩa vụ học phí với Nhà trường từ học kỳ 2 này.

 

Nơi nhận:

-            Ban Giám hiệu (báo cáo);

-            P. Kế hoạch – Tài chính (phối hợp);

-            P. Đào tạo (phối hợp);

-            Các Khoa;

-            BCH Đoàn – Hội sinh viên;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

(đã ký)

 

 

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab