Phòng Thông tin - Truyền thông
Địa chỉ:
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM