Tài liệu ôn tập SHCD - Chuyên đề SHCN - Năm 4

 Slide Bài Giảng

sangtaotronghoctapvanckhvoishcn-final

 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

luat-so-hu-tri-tue

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

2._mau_to_khai

Mẫu Bản mô tả Sáng chế

ban-mo-ta-sc

Phí, lệ phí đăng ký bảo hộ sáng chế

phi-lephi