LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/6/2016 đến 18/6/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                               LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 13/6/2016 đến 18/6/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 13/6/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn giáo sư Nhật và trình Seminar

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

09:00

    Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

    Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

    Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

     Họp thảo luận với GS Pháp về chương trình Thạc sĩ Toán Ứng dụng

     Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng tuyển sinh sau Đại học

Địa điểm: Phòng I.12

16:00

Tiếp Đại học Singapore

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Quan hệ quốc tế chuẩn bị)

  

THỨ BA NGÀY 14/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 15/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp chương trình đào tạo BGH và các Khoa

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

11:00

Họp đóng góp xây dựng và qui chế của Thành ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  17/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  18/6/2016

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B

Địa điểm: Phòng I.12 (Tiến sĩ Lê Xuân Thuyên chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 13/06/2016 )