Tập huấn triển khai quy trình và biểu mẫu quản trị TSTT tại các Phòng Thí nghiệm

Vừa qua, Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu Trí tuệ đã tổ chức buổi Tập huấn triển khai quy trình và biểu mẫu quản trị tài sản trí tuệ tại các Phòng Thí nghiệm. Chương trình tổ chức dành cho các nghiên cứu viên làm việc tại các Phòng Thí nghiệm trực thuộc Khoa/Bộ môn và Phòng Thí nghiệm trực thuộc Trường. Nội dung chương trình nhằm triển khai áp dụng các quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ, hỗ trợ công tác quản trị tài sản trí tuệ hình thành trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các Phòng Thí nghiệm của nhà trường.

Hình ảnh của buổi Tập huấn

dsc00070.jpg

dsc00083.jpg

dsc00086.jpg

dsc00089.jpg