Hướng dẫn xem Giấy báo nhập học phiên bản online (Update)

HƯỚNG DẪN XEM GIẤY BÁO NHẬP HỌC (PHIÊN BẢN ONLINE)

 

1.            Đối với sinh viên thuộc diện tuyển thẳng (30A, GQG, DBI) không có số CMND: xem danh sách đính kèm

-       Truy cập website: http://nhaphoc.hcmus.edu.vn/giaybao/  

-       Tên đăng nhập: 9 ký tự số báo danh (ghi cả phần số và phần chữ)

-       Mật khẩu: 8 ký tự ngày tháng năm sinh (định dạng ddmmyyyy)

Ví dụ:

Sinh viên Nguyễn Văn A có số báo danh là ABC012345, ngày sinh 01/02/1997 sẽ có tên đăng nhập là ABC012345 và mật khẩu là 01021997

 

2.            Đối với sinh viên thuộc diện đăng ký xét tuyển, ưu tiên xét tuyển

-       Truy cập website: http://nhaphoc.hcmus.edu.vn/giaybao/

-       Tên đăng nhập: 9 ký tự số báo danh (ghi cả phần số và phần chữ)

-       Mật khẩu: số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân

Ví dụ:

Sinh viên Nguyễn Văn B có số báo danh là ABC012345, số CMND là 123456789 sẽ có tên đăng nhập là ABC012345 và mật khẩu là 123456789

Lưu ý:

-       Giấy báo nhập học online chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, khi đến ngày nhập học sinh viên phải nộp Giấy bảo nhập học bản chính.

-       Trường hợp sinh viên chưa nhận được Giấy báo nhập học bản chính thì đến ngày nhập học đến Bộ phận thường trực (Phòng I - Nhà D) để đăng ký cấp lại.

Cập nhật ( 18/08/2016 )