Thông báo danh sách sinh viên lưu trú ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (Khóa 2016)_update

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  99/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2016 - 2017 (Khóa 2016)

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (xem tại đây) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

1.      Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2016.

2.      Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

3.      Hồ sơ cần chuẩn bị:

·        Thẻ sinh viên/ Biên nhận hồ sơ

·        Giấy CMND + 1 bảng photo CMND (không cần công chứng)

·        Ba tấm hình 2x3 (hình mới chụp)

·        Lệ phí lưu trú

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Văn Chí Nam

 

 

Cập nhật ( 20/09/2016 )