Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ khai khóa ĐHQG-HCM 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 104/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM 2016

_________________

           

     Do một số nguyên nhân khách quan nên Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2016 sẽ được dời lại vào ngày 03/10/2016 (thứ 2) tại Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM, đề nghị các sinh viên thuộc thành phần được mời tham dự Lễ (Xem danh sách đính kèm) có mặt trước 07g00 ngày 03/10/2016 và liên hệ cán bộ phụ trách để điểm danh.

STT

Họ tên

Chức vụ

ĐTDĐ

1

Trịnh Mỹ Lan

Cán bộ VP Đoàn TN

0909660931

2

Phạm Thị Ngọc Mai

Chủ tịch Hội SV

0976713710

3

Trần Đỗ Thanh Cường

Phó Chủ tịch Hội SV

0936233669

4

Đinh Thị Đức Hạnh

Chuyên viên phòng CTSV

0909211759

 

Lưu ý:

-      Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi dự Lễ (trường hợp không mang Thẻ sinh viên thì lực lượng an ninh không cho vào Hội trường). Sinh viên chưa có (hoặc mất) Thẻ sinh viên phải đến Phòng CTSV để đăng ký cấp Thẻ sinh viên tạm thời.

-      Trang phục: sinh viên tham dự Lễ mặc trang phục lịch sự, quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng hoặc sáng màu, mang giày; váy nữ là váy dài quá gối (hạn chế mang theo cặp, ba lô, túi xách).

Nơi nhận:

-            Ban giam hiệu;

-            BCN các khoa;

-            Đoàn TN;

-            Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

 

 

Cập nhật ( 20/09/2016 )