LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/10/2016 đến 08/10/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                           (Tuần 03/10/2016 đến 08/10/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 03/10/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Lễ Khai Khóa 2016 của ĐHQG-HCM

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Catholic University of Lyon (Pháp)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 04/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Phỏng vấn xét chuyển tiếp sinh đào tạo Thạc sĩ

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.41 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 05/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 06/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Seminar về công nghệ Smart City

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  07/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Tiếp đoàn ĐH Hanyang (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

09:00

Họp Đảng ủy - ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  08/10/2016

08:00

Họp đề tài cấp nhà nước của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thoa

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KH&CN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )