LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 02/6 đến 06/6/2008 )
   

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

( Tuần 02/6/2008 đến 06/6/2008 )

   THỨ HAI NGÀY 02/6/2008

  Hiệu trưởng đi công tác từ 02/6 đến 04/6/2008

8:30-17:00

- Tập huấn cán bộ chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ mới ( từ 02/6 đến 06/6/2008 )

  Địa điểm : Phòng họp F102 ( Trung tâm CEE chuẩn bị )

10:30

- Tiếp đoàn Đại học Louisiana

Địa điểm : Phòng họp 202, Nhà điều hành ĐHQG

( Trưởng Phòng KHCN&QHQT dự )

 THỨ BA NGÀY 03/6/2008

9:00

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý môi trường K15/2005

  Địa điểm : Phòng I 23

13:30

- Họp nhóm xây dựng đề án " Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và sử dụng tiếng Anh trong ĐHQG"

TP : theo thư mời

Địa điểm : Phòng họp ĐHQG, số 3 CT quốc tế

 THỨ TƯ NGÀY 04/6/2008

  Phó hiệu trưởng Trần Linh Thước làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

9:00

- Giới thiệu chương trình tiên tiến của Đại học Portland - Hoa Kỳ

Địa điểm : Hội trường Nhà I ( Khoa CNTT chuẩn bị )

 THỨ NĂM NGÀY 05/6/2008

8:00

Lễ khánh thành nhà truyền thông môi trường

Địa điểm : Hội trường Nhà I

9:00

Họp chấm thầu cung cấp hệ thống điều hoà  không khí công trình Nhà điều hành

Địa điểm : Phòng họp BGH

9:00

Tiếp đoàn JAIST

Địa điểm : Phòng I 12 ( Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị )

 THỨ SÁU NGÀY 06/6/2008

8:00

- Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2008

Địa điểm : Giảng đường 1 ( Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị )

9:00

- Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2008

Địa điểm : Hội trường Nhà I ( Phòng TC-HC chuẩn bị )

 LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2008 :

+ 9:30, ngày 6/6/2008   : Thi môn hành chính ( 120 phút )

+ 14:00, ngày 6/6/2008 : Thi môn ngoại ngữ ( 60 phút )

+ 8:00, ngày 7/6/2008 : Thi vấn đáp ( giảng bài )

+ 13:30, ngày 7/6/2008 : Thi môn Tin học ( 45 phút )

   Đề nghị thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút.

 THỨ BẢY NGÀY 7/6/2008 và CHỦ NHẬT 8/6/2008 : Thi tuyển sinh của Trường PT Năng khiếu.

    Địa chỉ trang Web của Trường : www.hcmus.edu.vn

Cập nhật ( 03/06/2008 )