LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/11/2016 đến 19/11/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                               LỊCH CÔNG TÁC

                                                (Tuần 14/11/2016 đến 19/11/2016)

 

              Phòng Kế hoạch Tài chính sử dụng phòng I.12 từ ngày 24/10/2016 đến 21/11/2016

 

THỨ HAI NGÀY 14/11/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS Nguyễn Thị Hồng Thương)

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Phỏng vấn học bổng MEXT dành cho NCS Khoa Môi trường

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy với Bí thư các chi bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

15:30

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 15/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Lễ tốt nghiệp chương trình tiên tiến (Khóa 2012)

Địa điểm: Hội trường I

09:00

Tổng kết hội nghị Khoa học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 16/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Seminar tiến hóa vỏ lục địa Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi - Mesozoi

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Địa chất chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 17/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

ĐHQG – HCM kiểm tra sơ kết chương trình 911 trong nước

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tổ chức Lễ 20/11

Địa điểm: Giảng đường 1

 

THỨ SÁU NGÀY  18/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:45

Tiếp M. Phil Keisling, Center of Public service and Chairman of the VN – Oregon Institute và Dean Steve Peroy of the college of Urban & PA (Porlan State University)

Địa điểm: Phòng I.11 (Trung tâm CEE chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )