Cuộc thi thiết kế Biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam
Kính gửi: quý Thầy/Cô
Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 9739/TB-SHTT về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam.
Quý Thầy/Cô có ý tưởng sáng tạo có thể tham dự và gửi về cho BTC trước ngày 15/12/2016.
Địa chỉ: Phòng Hợp tác quốc tế - Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trân trọng./.
 Phụ trách Ngô Minh Tín. 
Cập nhật ( 30/11/2016 )