Thông báo v/v hoàn trả lại tiền học phí do đóng dư của khóa 2016

THÔNG BÁO

v/v hoàn trả lại tiền học phí do đóng dư của khóa 2016

 

1. Danh sách sinh viên nhận tiền mặt: Danh sách đính kèm

Các sinh viên có tên trong danh sách mang Thẻ sinh viên và CMND đến phòng Kế hoạch Tài chính để nhận tiền trước ngày 16/12/2016

 

2. Danh sách sinh viên nhận tiền qua tài khoản: Danh sách đính kèm

Các sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra tài khoản ATM để nhận tiền kể từ ngày 09/12/2016

 

Ghi chú: các sinh viên thuộc diện miễn giảm được hoàn trả lại học phí sẽ có thông báo sau.

                                                                                                                           PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN