Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH KHTN

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

duthao-quy_che_tc_va_hd_truong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 867/QĐ-ĐHQG 

q-867-hqg-17.8.2016