Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho các sinh viên đóng phí Đợt 1 (từ 10/11/2016 - 19/12/2016)

THÔNG BÁO

hoàn trả phí Bảo hiểm Y tế cho sinh viên đóng phí Đợt 1

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả phí cho các sinh viên đã đóng phí và nộp bản sao thẻ Bảo hiểm y tế trong đợt 1 từ 10/11/2016 - 19/12/2016 (Danh sách đính kèm) theo hướng dẫn như sau:

- Các sinh viên nhận tiền mặt: nhận tiền tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 13/01/2017 - 20/01/2017

- Các sinh viên chuyển khoản: Sinh viên kiểm tra tài khoản từ ngày 12/01/2017 để nhận tiền

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN