LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/01/2017 đến 21/01/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                        LỊCH CÔNG TÁC

                                    (Tuần 16/01/2017 đến 21/01/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 16/01/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: Hội trường Khu công nghệ phần mềm - ĐHQG-HCM


THỨ BA NGÀY 17/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Ngô Huy Biên chuyên ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo Sau đại học chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn Trường ĐH Seoul (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quan hệ quốc tế chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 18/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 19/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  20/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 16/01/2017 )