LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/01/2017 đến 28/01/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                          LỊCH CÔNG TÁC

                                          (Tuần 23/01/2017 đến 28/01/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 23/01/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 24/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 25/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 26/01/2017

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

THỨ SÁU NGÀY  27/01/2017

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: