Thông báo hoàn trả phí bảo hiểm y tế cho các sinh viên đóng phí Đợt 2 (20/12/2016- 10/01/2017)

THÔNG BÁO

hoàn trả phí Bảo hiểm Y tế cho sinh viên đóng phí Đợt 2

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả phí cho các sinh viên đã đóng phí và nộp bản sao thẻ Bảo hiểm y tế trong đợt 2 (từ 20/12/20166 - 10/01/20176) đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận tiền từ ngày 06/02/2017 - 20/02/2017

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN LẠI PHÍ BHYT NH 2016-2017 (ĐỢT 2)

STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN  
1 1116007 Hồ Thành An 420,000 đ  
2 1119474 Nguyễn Đạo Thành Danh 420,000 đ  
3 1212250 Phạm Cao Nam 420,000 đ  
4 1212255 Đinh Trọng Nghĩa 420,000 đ  
5 1212308 Nguyễn Xuân Quang 420,000 đ  
6 1212367 Nguyễn Thái Thu Thảo 420,000 đ  
7 1214050 Hồ Thị Hồng Diễm 420,000 đ  
8 1219931 Ái Nhân 420,000 đ  
9 1220034 Nguyễn Văn Hậu 420,000 đ  
10 1220053 Lý Gia Liêm 420,000 đ  
11 1222129 Nguyễn Thị Ngọc Nga 420,000 đ  
12 1263091 Mai Thị Thúy Kiều 420,000 đ  
13 1263107 Hồ Thị Ngọc 420,000 đ  
14 1264126 Trương Ngọc Lương Tâm 420,000 đ  
15 1264156 Châu Ngọc Việt 420,000 đ  
16 1313681 Hồ Thị Việt 420,000 đ  
17 1316103 Nguyễn Đức Hữu 420,000 đ  
18 1363100 Đinh Văn Trắc 420,000 đ  
19 1363123 Lê Tiến Vĩnh 420,000 đ  
20 1364084 Nguyễn Thế Trường 420,000 đ  
21 1413117 Đoàn Nguyễn Minh Phán 420,000 đ  
22 1415021 Nguyễn Khoa Diệu ái 420,000 đ  
23 1423021 Trương Đức Hùng 420,000 đ  
24 1451025 Chế Quốc Hữu 458,000 đ  
25 1451074 Nguyễn Đức Vy 420,000 đ  
26 1460245 Nguyễn Văn Đạt 420,000 đ  

 

27 1511325 Đoàn Thành Trung 420,000 đ  
28 1517014 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 420,000 đ  

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cập nhật ( 02/02/2017 )