LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/02/2017 đến 11/02/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                    LỊCH CÔNG TÁC

                                        (Tuần 06/02/2017 đến 11/02/2017)

 

                             Hiệu trưởng đi công tác từ 06/02 đến 11/02/2017

 

THỨ HAI NGÀY 06/02/2017

 

Hiệu trưởng đi công tác từ 06/02 đến 11/02/2017

 

 


THỨ BA NGÀY 07/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ TƯ NGÀY 08/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn Giáo sư Okazaki

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 09/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ SÁU NGÀY  10/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 06/02/2017 )