Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 (cập nhật mới)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO
v/v Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi
tuyển sinh sau đại học năm 2017
 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HCM THÔNG BÁO

 

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học năm 2017 hệ thống kiến thức môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo khai giảng các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch như sau: (tuyển sinh đợt 2 sẽ không mở lớp ôn tập)

1. Thời gian học: dự kiến từ ngày 6/3/2017 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 7/5/2017).

2. Thời lượng môn học, học phí:

          - Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết)

          - Môn cơ sở  : 2 tín chỉ (30 tiết); riêng ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin: 3 tín chỉ

          Mức thu học phí: 200.000đ/ tín ch

(Đối với học viên là CB của trường ĐHKH Tự Nhiên thì được xét miễn giảm 50% học phí. Học viên phải xuất trình hợp đồng lao động khi đăng ký học để được xét miễn giảm, Trường sẽ không giải quyết xét miễn giảm sau khi đã đăng ký học)

3. Đăng ký ghi danh: đăng ký ghi danh từ ngày 17/2/2017 – 10/3/2017 tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5. Khi đăng ký, học viên sẽ được cấp THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần)

4. Tài liệu môn học:

    - Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: hcmus.edu.vn/tuyển sinh/sau đại học.

   - Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách

5. Thời khóa biểu của từng môn học (đính kèm)

Tất cả các lớp sẽ học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM.

6. Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

7. Học viên xem kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký học. Nhà trường không giải quyết rút lại học phí với bất cứ lý do nào.

8. Giấy triệu tập học ôn tập:

Học viên có nhu cầu cấp "Giấy triệu tập học ôn tập" “giấy xác nhận lịch học” để trình cơ quan công tác giải quyết chế độ đi học, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo Sau Đại học (xuất trình biên lai thu học phí) từ ngày 17/2/2017 đến 10/3/2017. Sau thời hạn này nhà trường sẽ không giải quyết cấp các văn bản giấy tờ cho HV với bất cứ lý do nào.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

Cập nhật ( 03/03/2017 )