LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/02/2017 đến 25/02/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                LỊCH CÔNG TÁC 

                                                   (Tuần 20/02/2017 đến 25/02/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 20/02/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 21/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn Trường ĐH Fengchia (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 22/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 23/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

15:00

Họp nghiệm thu đề tài T2015-14 (Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Văn Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

17:30

Họp Ban chấp hành Đoàn Trường mở rộng

Địa điểm: Phòng F.102


THỨ SÁU NGÀY  24/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Hội thảo chuyên đề thử nghiệm lâm sàng của Khoa Y ĐHQG-HCM

Địa điểm: Hội trường I (Khoa Y-ĐHQG-HCM chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  25/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng chấm LATS cấp ĐVCM cho NCS Phạm Hồng Danh ngành Toán Giải Tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo Sau Đại học chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành tài chính tính toán định lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo Sau Đại học chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 20/02/2017 )