LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/03/2017 đến 11/03/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                             

                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 06/03/2017 đến 11/03/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 06/03/2017

 

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

09:30

Họp về công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017 - 2022

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Công đoàn chuẩn bị)

  

THỨ BA NGÀY 07/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:30

Tiếp đoàn ĐH Carnegie Mellon (Úc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 08/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Cả ngày

Tiếp đoàn ĐH KAUST (Arabia)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 09/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng nghiệp thu đề tài cấp ĐHQG (TS Lương Thị Mỹ Ngân)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp triển khai công tác tuyển sinh SĐH  ngành ĐTVT tại Bến Tre

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn ĐH NTUST (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  10/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Đoàn Lê Hoàng Tân ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý chuyên ngành MANAR

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  11/03/2017

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Đặng Hải Vân chuyên ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng I.42 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Hữu Nhân ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 06/03/2017 )