Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Bùi Thanh Tùng, NCS Thái Vũ Bình, NCS Nguyễn Văn Minh Hoàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. NCS. BÙI THANH TÙNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Khoa học vật liệu 62440122, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo sợi nano silic ứng dụng trong pin mặt trờivào lúc 8g30, ngày 21/3/2017,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. NCS. THÁI VŨ BÌNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Môi trường Đât và nước 62 85 02 05, với đề tài “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các dạng đê bao vùng Đồng Tháp Mười làm cơ sở đề xuất xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bền vữngvào lúc 8g30, ngày 25/3/2017,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. NCS. NGUYỄN VĂN MINH HOÀNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Sinh học 62424001, với đề tài “Nghiên cứu đặc tính kháng thuốc và mối liên hệ di truyền của các chủng Campylobacter spp., Salmonella spp. phân lập từ người và động vậtvào lúc 14g00, ngày 30/3/2017,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM