LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/03/2017 đến 01/04/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 27/03/2017 đến 01/04/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 27/03/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp đoàn trường ĐH NCHU (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Họp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập dân quân tự vệ

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai CDIO & AUN

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 28/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ TƯ NGÀY 29/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 30/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp triển khai công tác cải tiến sau đánh giá chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Văn Minh Hoàng ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  31/03/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn Trường ĐH UTSC (Canada)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Họp chương trình tập huấn giáo viên tỉnh An Giang

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: