LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 16/6 đến 20/6/2008)

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

( Tuần 16/6/2008 đến 20/6/2008 )

   THỨ HAI NGÀY 16/6/2008

Phó hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hương làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

9:00

- Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2008

TP : theo thư mời

Địa điểm : Phòng họp F102

  THỨ BA NGÀY 17/6/2008

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

8:00

Tập huấn công tác tài chính CĐ năm 2008

TP : UV BCH phụ trách tài chính, công tác xã hội CĐCS; kế toán CĐCS

Địa điểm : Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG

8:00

- Họp xét duyệt đề tài trọng điểm cấp ĐHQG, chủ nhiệm TS Nguyễn Kỳ Phùng

Địa điểm : Phòng họp F102

8:00

Họp Ban Đề thi ĐHQG

Địa điểm : Phòng họp 509, Nhà điều hành ĐHQG

( Trưởng Ban Xuất bản dự )

  THỨ TƯ NGÀY 18/6/2008

Phó hiệu trưởng Trần Linh Thước làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

8:00

- Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG ( cuộc họp lần thứ 2 )

Địa điểm : Phòng họp 201, Nhà điều hành ĐHQG

( Hiệu trưởng dự )

13:30

- Hội nghị BCH CĐ ĐHQG-HCM lần thứ III nhiệm kỳ III

TP : UV BCH CĐ ĐHQG, UV UBKT CĐ ĐHQG, Chủ tịch CĐCS

Địa điểm : Phòng họp 201, Nhà điều hành ĐHQG

  THỨ NĂM NGÀY 19/6/2008

8:00

- Tập huấn công tác tổ chức công đoàn

TP : BCH CĐ, UV các Ban của CĐCS, BCH CĐ bộ phận và tổ CĐ trực thuộc CĐCS

Địa điểm : Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG

8:30

- Đảng ủy ĐHQG làm việc với Đảng ủy ĐHKHTN

TP : đ/c Nguyễn Thanh Hương, UBKT Đảng ủy

Địa điểm : Phòng họp BGH  ( Vp. Đảng ủy chuẩn bị )

9:00

- Họp Ban Coi thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008

TP : theo thư mời

Địa điểm : Phòng họp F102 ( Phòng Đào tạo chuẩn bị )

14:00

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường

Địa điểm : Phòng họp F102

  THỨ SÁU NGÀY 20/6/2008

8:00

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hoá Lý K14/2004

8:30

- Họp Hội đồng ĐHQG-HCM ( cả ngày )

Địa điểm : Phòng họp 201, Nhà điều hành ĐHQG

( Hiệu trưởng dự )

10:00

- Seminar " Áp dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân cao phân giải vào sinh học và y học", trình bày

GS, TS Trần Đình Sơn, Cộng hoà  Pháp

Địa điểm : Phòng họp F102 ( Khoa Hoá chuẩn bị )

    Địa chỉ trang Web của Trường : www.hcmus.edu.vn

Cập nhật ( 16/06/2008 )