Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Lê Thị Ngọc Tú, NCS Trần Xuân Hồi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. NCS. LÊ THỊ NGỌC TÚ, chuyên ngành Quang học - 62 44 11 01, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác trên nền vật liệu TiO2, ZnO, Ag”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 11/09/2017, tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. NCS. TRẦN XUÂN HỒI, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân - 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu định liều chiếu trong cho nhân viên bức xạ đối với một số đồng vị phóng xạ hở phát gamma dựa trên kỹ thuật hút không khí qua phin lọc”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 23/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.
Cập nhật ( 06/09/2017 )