LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/8/2017 đến 27/8/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                 (Tuần 21/8/2017 đến 27/8/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 21/8/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Cơ sở Linh Trung- Thủ Đức

14:00

Tiếp đoàn công ty DXC

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa CNTT chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 22/8/2017

 

 


THỨ TƯ NGÀY 23/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tiếp đoàn Trường NCU (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 24/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

UBKT Đảng ủy ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy ĐHQG chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  25/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

CHỦ NHẬT NGÀY  27/8/2017

09:00 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thanh Lâm ngành Quang học

           Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

Cập nhật ( 19/08/2017 )